Lege-oharra

Lege oharra

 

Identifikazio-datuak

Webgune hau Elhuyar Fundazioaren jabetzakoa da, eta CC'-BY-NC-ND lizentziapeko lagapena du.

 

Datu pertsonalen babesa

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betetzen du Elhuyar Fundazioak.

Fitxategiaren erantzulea Elhuyar Fundazioa bera da. Erabiltzaileak noizbait datu pertsonalak ematen baditu, datu horiek Elhuyar Fundazioaren fitxategi automatizatu batean gordeko dira, datuen kudeaketa hobetzeko eta gure bezeroekin komunikazioa bideratzeko. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian erregistratuta dago, eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarrita ditu.

Datu horiek modu konfidentzialean tratatuko dira, eta ez zaizkie utziko Elhuyar Fundazioa ez den hirugarrenei. Elhuyar Fundazioak hartu beharreko neurriak hartuko ditu datu horiek alda edo gal ez daitezen, bai eta baimenik gabeko inor datu basean sar dadin galarazteko ere.

Erabiltzaileak baimena ematen dio Elhuyar Fundazioari bere datuak tratatzeko eta erabiltzeko, betiere zerbitzua hobetzeko eta datu pertsonalak babesteko araudia errespetatuz. Edonola ere, legean aurreikusitakoaren arabera, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haiei aurka egiteko eskubidea balia dezake erabiltzaileak; horretarako, eskaera bat bidali behar du datuensegurtasuna@elhuyar.com helbidera.

 

Webgunea erabiltzeko baldintzak

Webgunearen bidez erabiltzaileak bere datuak ematen dituenean, erabiltzailea izango da informazio egiazkoa eta legezkoa ematearen arduraduna. Webguneko ekintzetan parte hartzeko erabiltzaile-izena eta pasahitza ematen bazaizkio, horiek arduraz erabili beharko ditu eta isilpean gorde, zerbitzu bereziez modu egokian baliatu ahal dadin.

Oro har, webguneko edukiak arduraz, zuzen eta legeari jarraiki erabiltzeko betebeharra du erabiltzaileak, besteak beste, edukiak merkataritza-xedeetarako ez erabiltzeko, edukiak ez aldatzeko eta fede onaren aurkako jardueretan ez erabiltzeko.

 

Jabetza intelektual eta industriala

Webgunearen diseinua, irudiak, mapak, grafikoak, markak, errotuluak, ikur bereizgarri edo logotipoak, markoak, iragarki-bandak, softwarea eta bestelako sorkuntzen jabetza Elhuyar Fundazioak kudeatzen du.

Hala eta guztiz ere, Creative Commonseko CC'-BY-NC-ND lizentzietara atxikitzen da.

Antzitatespen – Ez Komertzial – Obra Eratorririk gabeko (by-nc-nd)” lizentzia:

• Ez da baimentzen jatorrizko obraren erabilera komertzialik ezta obra eratorrrik sortzea ere.

• Lizentziak baimendutako obraren edozein ustiapenetan jatorrizko egilea nor den aitzatetsi edo aitortu beharko da.

• Indarrean den Jabetza Intelektualaren legearekin bat, lizentzia honen bidez erabiltzaileek obraren erreprodukzio, banaketa eta komunikazio publiko eskubideak erabil ditzateke, beti ere irabazizko asmorik ez duten artean, baina ezingo dute inolaz ere obra eraldatu eta obra eratorririk sortu (ezta obraren eraldaketa irabazizko asmorik gabe egiten bada ere).

• Erabiltzaileak obra banatu ahalko du irabazizko asmorik gabe, eman zaizkion eskubideak mugatzeko aukerarekin.

ej_hezkuntza_centrada_color.png
logo_MEIC_FECYT_Web.jpg
Gipuzkoako Foru Aldundia
Tabakalera-Donostia